Regulamin

  REGULAMIN SERWISU Kinomaniak.cc

  §1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kinomaniak.cc to portal internetowy, który umożliwia swoim użytkownikom wyszukiwanie źródeł (linków) do filmów udostępniających przez inne podmioty. Kinomaniak.cc samodzielnie nie udostępnia żadnych materiałów filmowych. Oglądanie filmów następuje na stronach podmiotów trzecich z uwzględnieniem ich warunków (zgodnie z regulaminami tych Serwisów oraz po dokonaniu odrębnej odpłatności).
 2. Do korzystania z usług Kinomaniak.cc niezbędne jest utworzenie indywidualnego konta w serwisie. Korzystanie z Kinomaniak.cc jest odpłatne według cennika.

  §2 PROCEDURA TWORZENIE KONTA W SERWISIE Kinomaniak.cc

 1. Rejestracja w Kinomaniak.cc polega na:
  1. podaniu adresu email, który będzie jednocześnie loginem i sposobem komunikacji Użytkownika z Serwisem
  2. ustaleniu indywidualnego hasła do Serwisu. Powinno być ono unikatowe i relatywnie długie zawierające znaki specjalne
  3. zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności Po wykonaniu w/w czynności Użytkownik zostanie zalogowany na Kinomaniak.cc, gdzie będzie mógł dokonać płatności
   Cennik: 9.90 zł - Dożywotni dostęp dostęp
   Na adres mailowy zostanie wysłana wiadomość informacyjna dot. utworzenia konta na Kinomaniak.cc wraz z regulaminem, co jednocześnie stanowi przekazanie regulaminu na nośniku trwałym.
 2. Zakup określonego pakietu pozwala na korzystanie z usług. Aby zakupić Pakiet należy wybrać preferowaną przez siebie formę płatności i postępować wg wskazówek operatora. Każda z forma płatności posiada wyraźne oznaczenie „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Poprzez utworzenie konta Użytkownik oświadcza, iż:
  1. zapoznał się i akceptuje w całości niniejszy Regulamin
  2. wszystkie podane dane w procesie rejestracji są prawdziwe
  3. będzie korzystał z Serwisu zgodnie z Regulaminem

  §3 FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU Kinomaniak.cc

 1. Jedyną funkcjonalnością Kinomaniak.cc jest wyszukiwanie źródeł (linków) do filmów udostępnianych przez inne platformy. Serwis Kinomaniak.cc nie posiada własnej bazy video ani nie jest platformą streamingową tym samym nie przechowuje na serwerze materiałów filmowych. Jest wyszukiwarką materiałów filmowych. Przejście przez hiperłącze powoduje przekierowanie Użytkownika na inny zewnętrzny portal.
 2. Serwis informuje, że:
  1. uiszczenie opłaty za korzystanie z wyszukiwarki nie zwalnia Użytkownika z ewentualnych opłat za możliwość obejrzenia filmu na platformie zewnętrznej
  2. nie bada zawartości linków pod kątem złośliwego oprogramowania. Kinomaniak.cc nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub straty poniesione poprzez korzystanie z witryn firm zewnętrznych, które nie są przez Kinomaniak.cc administrowane.
  3. nie gwarantuje, iż pod wskazanym linkiem znajduje się poszukiwany film. Dane w Kinomaniak.cc są na bieżąco aktualizowane. Dostępność określonych filmów może się zmieniać w zależności od bazy firm zewnętrznych, na które Serwis nie ma wpływu.

  §4 PRAWO ODSTĄPIENIA

 1. Świadczenie funkcjonalności Kinomaniak.cc następuje od razu po zakupie pakietu na wyraźną zgodę użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem korzystania z funkcjonalności, że po rozpoczęciu korzystania z usługi utraci prawo do odstąpienia. W związku z powyższym prawo do odstąpienia po opłaceniu usługi nie przysługuje.

  §5 REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z korzystaniem z serwisu Kinomaniak.cc należy kierować drogą mailową na adres [email protected] Serwis dołoży wszelkich starań żeby została ona rozpatrzona w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie później niż 14 roboczych.